Domov

Delna oseba in evolucijska lestvica

OSEBA, KI UPORABLJA DVE ELEMENTARNI ENERGIJI ISTOČASNO

Delna oseba lahko uporablja dve komplementarni elementarni energiji istočasno. Na evolucijski lestvici zavesti je višje od dominantne osebe, egocentrične osebe. Razpon delnih oseb je med »voda – zrak« in »kamen – kovina«. Dlje časa, ko bo oseba črpala komplementarna para energij z vrha hierarhične lestvice zavesti, prijetnejše bo bivanje. In obratno: dlje časa, ko bo oseba črpala komplementarna para z dna hierarhične lestvice zavesti, bolj neprijetno bo njeno bivanje.

OSEBA, KI UPORABLJA ŠTIRI ELEMNTANRNE ENERGIJE ISTOČASNO

Pri teh osebah, ki uporabljajo istočasno štiri elementarne energije in so zelo redke, je nihanje minimalno. Lahko uporabljajo bodisi skupino elementov »življenje – zemlja – voda – zrak«, bodisi skupino elementov »kamen – kovina – ogenj – les«. Med tema skupinama ni več odnosov nasprotnosti in sorodnosti, zgolj odnos hierarhije in komplementarnosti. Takemu človeku se je potrebno manj boriti za ravnovesje, saj ima manj možnosti, da ga izgubi. A vseeno: težnja je, da se čim več časa polni z zgornjo skupino elementarnih energij, ki je po hierarhiji višje. Oseba, ki lahko uporablja štiri elementarne energije istočasno, ima aktivirano tudi osmo življenjsko središče med koleni.

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....