Domov

Evolucijska lestvica zavesti

Evolucijska lestvica zavesti omogoča umeščanje trenutnega stanja zavesti posameznika, način ocene stopnje evolucije zavesti in podaja končno stopnjo možne evolucije zavesti. EVOLUCIJSKA LESTVICA ZAVESTI JE LESTVICA UDEJANJANJA STANJA CELOTE.

Evolucijska lestvica zavesti je hierarhična lestvica vseh možnih povezav med elementarnimi energijami.

Ko človek postane Velika Celota, stopi na pot evolucije zavesti. Pot evolucije zavesti se lahko izrazi z evolucijsko lestvico, izraženo z obstoječimi elementarnimi in krovnima energijama. Lestvica je sledeča:

 

Dominantne osebe, lahko uporabljajo samo eno elementarno energijo istočasno, zato se lahko na evolucijski lestvici zavesti gibljejo samo po...

OSEBA, KI UPORABLJA DVE ELEMENTARNI ENERGIJI ISTOČASNO

Delna oseba lahko uporablja dve komplementarni elementarni energiji...

Oseba, ki je v stanju Male Celote ne niha več po lestvici evolucije zavesti, ampak je »ujeta« malo pod njenim vrhom, v preseženosti odnosov med...

Do stanja Male Celote mora človek sam skrbeti, da se premika po lestvici evolucije zavesti navzgor. Osebe, ki uporabljajo samo eno elementarno...

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....