Domov Kaj je celota

Kaj je celota

Vizija celot je vizija možnega razvoja človeka in človeštva. Razvoja na ravni zavesti. Vizija celot je vizija evolucije zavesti.

Koncept celot ne govori o stanju zavesti, ampak o stanju oplojenosti zavesti.

Evolucija zavesti ni nekaj, kar se dogaja samo od sebe.

Evlolucija zavesti ni nekaj, kar bi lahko sprožili, če se ukvarjamo samo sami s sabo.

Evolucijo zavesti sproži védenje o tem, kako stvastvo deluje v celoti, skozi celote, kot celota in skozi védenje o tem, kako človek celota postane.

CELOTE so izkušnje, ki vsebujejo vseh deset elementarnih energij, ki v Stvarstvu obstajajo.

CELOTE so matrice Stvarstva.

CELOTE so spolne celice zavesti – OPLOJEVALCI ZAVESTI.

Cilj je človek celota. To je človek, ki ima vzpostavljenih deset življenjskih središč, čaker, ki se vsako polni s sebi pripadajočo elementarno energijo in katerega zavest je oplojena, združena z zavestjo njegovega komplementa partnerja, posledica česar je razširitev njegove zavesti in zavesti komplementarnega partnerja, čez celotno stvarstvo. S tem je vzpostavljeno še nepoznano stanje človekove zavesti, v kateri so preseženi dosedaj znani odnosi hierarhije, nasprotnosti, sorodnosti in komplementarnosti. Udejanjenje tega stanja skozi individualno izkustvo je cilj evolucije zavesti, ki je s stanjem celote sprožena.

Celote niso povzemanje in združevanje že znanega védenja. Celote so popolnoma nov, do sedaj neznan in drugačen pogled na človeka, na zavest, na evolucijo zavesti, na človekovo umeščenost v svet, vesolje in stvarstvo, na energije in odnose med njimi, na smisel in namen bivanja in nenazadnje: celote so tudi drugačen pogled na boga.

Celota ni prepričanje, celota je stanje.

Zato ni v nasprotju v ničemer. Človek Celota lahko postane vsak, ne glede na prepričanje, narodnost, religioznost, barvo kože in spol. CELOTE SO VIZIJA MOŽNEGA RAZVOJA ČLOVEKA IN ČLOVEŠTVA. Človek in človeštvo ne potrebujeta revolucije, ampak evolucijo, EVOLUCIJO ZAVESTI. Če že potrebuje revolucijo, potem revolucijo evolucije.

Stanje celote je edino stanje, v katerem smo si ljudje lahko enakovredni. Stanje celote ni z ničemer v nasprotju, ker je celota najbolj univerzalno stanje, ki obstaja. Ko človek preko stanja celote postane popolna univerzalnost, to izkusi na popolnoma individualen način.

Kakor je človek posledica oploditve moške in ženske spolne celice, je človek celota posledica oploditve moške in ženske komplementarne zavesti.

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....