Domov

Kaj se zgodi, ko človek postane Velika Celota

Ko človek postane Velika Celota se mu ustvarita in sprožita življenjski središči krovnih elementov »Zavest« in »Ljubezen« Prvo je locirano nad glavo, drugo pa približno 30 cm pod zemljo. Od te točke naprej človek potuje po evolucijski lestvici zavesti od trenutne umeščenosti navzgor, dokler s celim bivanjem ne vstopi v Veliko Celoto, v katerem je tudi element »Ljubezen« in se v njem 100% udejanji. NA TEJ TOČKI SE EVOLUCIJA ZAVESTI ZAKLJUČI.

Do stanja Male Celote mora človek sam skrbeti, da se premika po lestvici evolucije zavesti navzgor. Osebe, ki uporabljajo samo eno elementarno energijo, ali osebe, ki uporabljajo pare elementarnih energij, pa lahko po tej lestvici tudi padajo, stagnirajo, ali se dvigajo. Padec je omejen z elementom »kovina«, vzpon pa se konča pri paru »voda – zrak«. Vsak človek, ki je v tem stanju, se mora boriti za to, da je višje na lestvici evolucije zavesti, mora sam vzdrževati telesno, umsko in čustveno ravnovesje. Prej omenjen razpon evolucijske lestvice nam je dostopen sedaj, v okviru naše civilizacije.

Ko človek postane Velika Celota, s svojo zavestjo vstopi v svoj Izvor, v komplementarno dimenzijo, a istočasno ostane prisoten v vesolju, v fizični dimenziji. S svojo zavestjo vstopi v svoj Izvor, ne da bi moral umreti, zapustiti telo. To je čar Celot: da ima človek s svojo zavestjo dostop tja, kamor je do sedaj lahko vstopal šele po smrti. Ko se človekova zavest dotakne božanske Zavesti, jo ta sama širi v svoja prostranstva. Tu se začne svoboda na ravni zavesti. In tu se začne vzpenjanje po evolucijski lestvici zavesti proti zadnji stopnji evolucije zavesti.

CELOTA JE UNIVERZALNO STANJE ZAVESTI, KI SE OD TEGA TRENUTKA ZAČNE POČASI UDEJANJATI SKOZI INDIVIDUALEN, ENKRATEN PROGRAM POSAMEZNIKA. LJUBEZEN KOT KONČNO STANJE, SE ZAČNE ZRCALITI SKOZI OSEBNOSTNE LASTNOSTI POSAMEZNIKA.

V spodnji tabeli so naštete univerzalne osebnostne lastnosti človeštva. Osebnostne lastnosti v desnem stolpcu so v odnosu nasprotnosti s tistimi v levem stolpcu. Osebnostne lastnosti so kot telefonske številke, ki se na popolnoma individualen način, v skladu z enkratnim programom posameznika in stopnje evolucije zavesti združujejo v značajske poteze, ki jih je na tisoče, njihovih različic pa mnogo več. Po teh značajskih potezah se med sabo prepoznavamo in ocenjujemo, sodimo, sprejemamo, predvidevamo, se zabavamo, trpimo, smejimo, jočemo.

OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI SE ZDRUŽUJEJO V ZNAČAJSKE POTEZE PO KLJUČU NAŠEGA PROGRAMA IN NA PODLAGI STANJA ZAVESTI, SO TISTO INDIVIDUALNO, SKOZI KATEREGA SE IZRAŽA UNIVERZALNO. POPOLNOST UNIVERZALNEGA JE STANJE CELOTE, POPOLNOST INDIVIDUALNEGA PA SO OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI SO V LEVEM STOLPCU. TO SO OSEBNOSTNE LASTNOSTI LJUBEZNI.

MANJ ENERGIJ ISTOČASNO UPORABLJA POSAMEZNIK IN NIŽJE KOT JE NA EVOLUCIJSKI LESTVICI ZAVESTI, VEČ OSEBNOSTNIH LASTNOSTI Z DESNEGA STOLPCA IMA AKTIVIRANIH. V DESNEM STOLPCU SO OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI SO LJUBEZNI NASPROTNE, IZRAŽAJO LOČENOST IN SO OSEBNOSTNE LASTNOSTI EGOCENTRIZMA.

št. / lastnost

Osebnostne lastnosti Ljubezni

Osebnostne lastnosti egocentrizma

1

prizemljenost

sanjarjenje

2

lenobnost

delovnost

3

objektivnost

subjektivnost

4

zadovoljstvo

nezadovoljstvo

5

iznajdljivost

neiznajdljivost

6

ustrežljivost

neustrežljivost

7

nesebičnost

sebičnost

8

neužaljenost

užaljenost

9

naklonjenost

nenaklonjenost

10

nezavistnost/privoščiti drugemu

zavistnost/ne privoščiti drugemu

11

strpnost

nestrpnost

12

resnicoljubnost

lažnivost

13

širokosrčnost

ozkosrčnost

14

zanesljivost

nezanesljivost

15

humor

resnobnost

16

negrabežljivost

grabežljivost

17

zgovornost

molčečnost

18

odprtost za novosti

rutinskost

19

poštenost

nepoštenost/prevara

20

sigurnost (občutek varnosti)

nesigurnost

21

miselna neodvisnost

miselna odvisnost

22

skrbnost

nemarnost

23

urejenost

neurejenost

24

vljudnost/prijaznost

nevljudnost/neprijaznost

25

praktičnost

nepraktičnost

26

ekstrovertiranost

introvertiranost

27

enakovrednost

vzvišenost

28

prilagodljivost

neprilagodljivost

29

doslednost

površnost

30

družabnost

nedružabnost

31

nesramežljivost

sramežljivost

32

strast

nezanimanje

33

organiziranost

neorganiziranost

34

gotovost

negotovost

35

nevsiljivost

vsiljivost

36

nežnost

grobost

37

brezskrbnost

ravnodušnost

38

tolerantnost

netolerantnost

39

usmiljenost

neusmiljenost

40

aktivnost

pasivnost

41

prepričanost/brezdvomnost

dvomljivost

42

učinkovitost

neučinkovitost

43

nezamerljivost

zamerljivost

44

ljubeznivost

neljubeznivost

45

spoštovanje

nespoštovanje

46

hrepenenje

nehrepenenje

47

intuitivnost

logičnost

48

pogum

strah

49

nezahtevnost

zahtevnost

50

sprejemanje/neobsojanje

obsojanje

51

ponižnost

ponos

52

radodarnost

skopuštvo

53

zrelost

nezrelost

54

samostojnost

nesamostojnost

55

nenavezanost

navezanost

56

iskrenost

neiskrenost/pretvarjanje

57

blagost

kritičnost

58

uživanje

neuživanje/odpor

59

dobrota

zlobnost

60

miroljubnost

maščevalnost

61

dojemljivost

nedojemljivost

62

zaljubljenost

nezaljubljenost

63

domišljija

brez domišljije

64

dostopnost

nedostopnost

65

svetovalnost

ukazovalnost

66

neupiranje

upiranje

67

optimizem

pesimizem

68

vzdržljivost

nevzdržljivost

69

potrpežljivost

nepotrpežljivost

70

občutljivost

neobčutljivost

71

ugajanje/sprejemanje

neugajanje/nesprejemanje

72

samosvojost

ubogljivost

73

ustvarjalnost

togost

74

volja

brezvoljnost

75

odločnost

neodločnost

76

osredotočenost

raztresenost

77

prepuščanje

kontrola

78

priznavanje napak

trma

79

širokoglednost

ozkoglednost

80

razumevnje

nerazumevanje

81

vednost

radovednost

82

direktnost

nedirektnost/po ovinkih

83

pregled nad celoto

natančnost

84

nepredvidljivost

predvidljivost

85

poenostavljanje

kompliciranje

86

čutnost

brezčutnost

87

stabilnost

nestabilnost/labilnost

88

moč

šibkost/nemoč

89

navdušenje

otopelost

90

energijska neodvisnost

energijska odvisnost

91

veselje

žalost

92

radost

otožnost

93

sproščenost

nesproščenost

94

biti v sedanjosti

biti v preteklosti ali prihodnosti

95

izvirnost

neizvirnost

96

skromnost

ambicioznost

97

spontanost

discipliniranost

98

samozavest

primerjanje z drugimi

99

zaupanje

previdnost/nezaupanje

100

odgovornost

lahkomiselnost

101

jasnost

zmedenost

102

sočustvovanje

egoizem

103

umirjenost

nemirnost

104

upanje

obupanost

105

mirnost

agresivnost

106

vztrajnost

popustljivost

107

odpuščanje

neodpuščanje

108

odprtost

zaprtost

109

spravljivost

nepravljivost

110

iniciativnost

neiniciativnost

111

božanskost/popolnost

nebožanskost/nepopolnost

 

KO POSTANE CELOTA DOMINANTEN ČLOVEK, EGOCENTRIK

se mu aktivira zavest, ki je pred tem ni imel. S tem lahko samostojno črpa vseh deset elementarnih energij naenkrat. Na evolucijski lestvici zavesti se od tega trenutka dalje začne vzpenjati. Od točke kjer je bil, proti elementom Velike Celote, kjer je tudi element »Ljubezen«. Če je bil npr. v elementu »kamen«, se bo počasi premikal proti elementu »ogenj«, ko ga bo 100% udejanjil bo prešel v »les«, ko bo tega udejanjil 100%, bo prešel v »zrak« in tako dalje do stopnice Velika Celota. Posledica prehajanja iz enega elementa v drugega in s tem dviganja po evolucijski lestvici zavesti, je postopno izklapljanje osebnostnih lastnosti egocentrizma in postopno aktiviranje osebnostnih lastnosti »Ljubezni«.

 

KO POSTANE CELOTA ČLOVEK, KI ISTOČASNO UPORABLJA PARE ELEMENTANRIH ENERGIJ

prav tako začne črpati vseh deset elementarnih energij naenkrat. Na evolucijski lestvici zavesti se od tega trenutka dalje začne vzpenjati od točke, kjer je bil, proti elementom Velike Celote, kjer je tudi »Ljubezen«. Če je bil npr. v elementu »življenje – zemlja«, se bo začel počasi premikati proti elementoma »voda – zrak« in ko ga bo 100% udejanjil, se bo premaknil v prvo skupino elementov »kamen – kovina – ogenj – les« in tako dalje do vrha. S postopnim dviganjem po evolucijski lestvici zavesti, se bodo počasi izklapljale osebnostne lastnosti desnega stolpca, ki jih je že zaradi osnovne pozicije na evolucijski lestvici zavesti imel aktiviranih manj kot egocentrik, in se začele vklapljati osebnostne lastnosti v levem stolpcu. Ta proces se konča, ko človek uporablja samo osebnostne poteze levega stolpca, osebnostne lastnosti Ljubezni. To se zgodi, ko vstopi v elemente Velike Celote in jih udejanji 100%.

Drugih primerov ne bom opisoval, ker so podobni, le da je izhodišče na evolucijski lestvici višje.

Z vidika Celote je doseženost vrha evolucijske lestvice zavesti in njegova 100% udejanjenost pot preseganja ega, kot ga pojmujejo in se proti njemu bojujejo vse duhovne prakse in šole osebne rasti. To je preseganje ločenosti. S tega vidika borba proti egu postane nesmiselna. Saj stanje Celote samo poskrbi za preureditev človekovega programa na način, da svoj značaj gradi samo s kombiniranjem osebnostnih lastnosti Ljubezni. Ko človek to začne izražati je udejanjil namen bivanja. V tem trenutku se popolna univerzalnost, ki izhaja iz stanja oploditve zavesti, začne v celoti izražati skozi popolnost individualnega. To pomeni izkusiti Boga in hkrati najboljšlo različico samega sebe. Udejanjen je talent »biti Človek«.

Človek lahko ljubi samo tisto, kar je znotraj njegove zavesti. Človek Celota, katerega zavest je oplojena in razširjena čez celotno Stvarstvo, s tem vstopa v odnos Ljubezni z njim, s Stvarstvom. Po drugi strani pa egocentrik, ki nima zavesti, lahko ljubi le samega sebe. To je popolna ločenost. Po drugi strani pa pomeni stanje Celote popolno povezanost, Eno z vsem, saj je vse znotraj naše Zavesti.

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....