Domov

Kako so celote nastajale

Ljudje imamo čut, ki ga ne poznamo in ga zato ne moremo uporabljati. Imenuje se 7. čut. Čuti, ki jih poznamo lahko zaznavajo materialni svet, ki nas obdaja in katerega del smo: z očmi vidimo, z jezikom okušamo, s kožo čutimo, z ušesi slišimo, z nosom vohamo. Potem je še 6. čut ali intuicija. Intuicijo bi lahko definiral kot nezavedno, nenačrtovano dostopanje do informacij izven sebe. Intuicija se zgodi. 7. čut je pa čut, ki ga imamo na vekah. Z njim zaznavamo energijo; prisotnost življenjske energije ali njeno odsotnost. To je osnovna razlaga, drugače je 7. čut veliko več. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja ga je odkril izraelski psiholog Rafi Rosen. Mene ga je naučila uporabljati njegova učenka Naomi Imber Feinberg. Naomi je naredila velik preskok v razumevanju človeka in njegovih zmožnosti. Svoja spoznanja je podala skozi pristop Hatmara Merkava.

Kmalu sem ugotovil, da je 7. čut mnogo več, kot to, kar so učili, da je. Je orodje za zavestno vstopanje v Zavest, iz katere lahko zavestno črpamo informacije, védenje. S to ugotovitvijo sem se prelevil v izpraševalca Zavesti in sistematizatorja dobljenih odgovorov. Znana vprašanja so me vodila do neznanih odgovorov, ti so sprožali nova vprašanja, ki so dajala nove odgovore … vedno bolj sem vstopal v do sedaj neznano. Počasi sem zagledal univerzalno strukturo, ki deluje v ozadju Stvarstva, ga omogoča, ustvarja, poganja in ohranja. Tako sem prišel do stanja Celote. Ker 7. čut omogoča zavesten vpogled v Zavest, sem ga preimenoval v »oči Zavesti«.

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....