Domov Predstavitev Celote

Predstavitev Celote

CELOTE SO POVZETEK INTIMNEGA DOŽIVETJA STVARSTVA, KI JE OBRODILO SADOVE SKOZI ODKRITJE POTI EVOLUCIJE ZAVESTI IN SKOZI ODKRITJE POGLEDA NA STVARSTVO KOT CELOTO IN NA ČLOVEKA KOT CELOTO.

Ljudje že tisočletja, mogoče od vedno, živijo v nasprotjih, konfliktih, borbah, zmagah in porazih. Že tisočletja iščejo ljubezen v srcu, zavest v zavedanju in v mišljenju. Rezultat je kriza smisla, kot mnogi rečejo. Naš planet pa nas vedno težje prenaša.

Človeštvo potrebuje nekaj novega, nekaj izven okvirjev znanega. Človeštvo potrebuje EVOLUCIJO ZAVESTI. Pot do vzpostavitve evolucije zavesti pa ni nekaj, kar se odvija samo od sebe, kot posledica bivanja samega. Pot do sprožitve evolucije zavesti vodi preko PROCESA OPLODITVE: OPLODITVE ZAVESTI.

OPLODITEV ZAVESTI JE ZRDUŽITEV ZAVESTI KOMPLEMENTARNIH PARTNERJEV PREKO IZKUŠNJE CELOT. OPLODITEV ZAVESTI JE POT DO ČLOVEKA CELOTE. DO ČLOVEKA, KI PRESEGA DOSEDANJE BIVANJE. DO ČLOVEKA, KI JE CEL.

ZAVEST je nevidna, abstraktna, a navzoča. Je abstraktni prostor, ki nas obdaja in iz katerega črpamo elementarne energije. Predstavlja velikost naše prisotnosti v Stvarstvu. Ni zavedanje in ni misel. Je skupna točka znanstvenih dognanj in duhovnih stremenj. Je največja Skrivnost bivanja. Skrivnost največje Skrivnosti pa je, da ostane Skrivnost, tudi ko je razvozlana. Konec koncev je odvisna od nas in od našega védenja o tej Skrivnosti in kako Jo uporabiti. O tem govori moja izkušnja: o razvozlanju skrivnosti zavesti in o njeni uporabi.

Osnovni proces, ki v sebi skriva razvozlanje skrivnosti zavesti, je OPLODITEV. Vsi vemo, kaj se zgodi pri oploditvi, kot jo poznamo: spočne se novo bitje, ki je rezultat združitve ženske in moške spolne celice. V trenutku oploditve se aktivira čista ustvarjalnost, na katero nimamo vpliva. Nastane nov človek, katerega program je bil zapisan v moški in ženski spolni celici. Brez združitve se ne zgodi nič. Šele z združitvijo, oploditvijo se začne program »človek« materializirati. Oploditev je najpomembnejši proces, kar jih obstaja. Brez njega preživetje ne bi bilo mogoče. Niso pa združljive vse spolne celice: ne da se križati netopirja in slona, žabe in delfina, človeka in vrane… Med spolnima celicama mora obstajati poseben odnos. Ta odnos je ODNOS KOMPLEMENTARNOSTI ali dopolnjujoč odnos. Šele, ko se združita ženska in moška spolna celica, med katerima obstaja odnos komplementarnosti, se sproži ustvarjalni proces kreacije novega bitja.

Proces oploditve pa ni samo najpomembnejši proces, ampak tudi UNIVERZALNI PROCES BIVANJA. Ni omejen samo na razmnoževanje, ampak nam kaže na univerzalno matrico delovanja Stvarstva. Njegov glavni namen je nastajanje nečesa novega s prepustitvijo ustvarjanja Višji inteligenci, ki je v proces oploditve vgrajena. Tudi zavest ni nobena izjema. Možna je njena oploditev. Oploditev pa vedno pripelje do nečesa novega. Do sedaj se je človek ukvarjal samo s svojo zavestjo in znotraj tega iskal uporabo le-te in odgovor o namenu bivanja. To je podobno, kot da bi jajčece in semenčica ločena tuhtala, kako ustvariti svoj sen in namen – postati človek. Naj bi še tako tuhtala, vsak zase rešitve ne bi našla. Temu bi lahko rekli »politika«: kako brez oploditve ustvariti človeka.

Človek je bitje zavedanja, ki misli, čuti, sliši, vidi, okuša, voha, se giblje, komunicira in deluje. Z vidika Celot pa je rojeni človek moškega spola le bodisi kompleksen spermij z zavedanjem, rojeni človek ženskega spola, pa le kompleksno jajčece z zavedanjem. Šele z oploditvijo, združitvijo zavesti moškega in ženske, lahko nastane nekaj novega: ČLOVEK CELOTA. V oploditvi zavesti se po mojih vpogledih skriva ključ nadaljnje evolucija človeka, ki nudi udejanjenje potenciala, ki ga nosimo zapisanega v sebi. Sami zase nismo nikoli dovolj. Smo nenehno v »političnem« procesu, kako doumeti, dokazati in uporabiti zavest, ne da bi jo oplodili. Ne moremo pa oploditi zavest katerekoli ženske z zavestjo kateregakoli moškega. Med njima mora biti, podobno kot med spolnima celicama, odnos komplementarnosti, dopolnjujoč odnos. Človeka nasprotnega spola, katerih zavesti sta v odnosu komplementarnosti, sta komplementarna partnerja oz. komplementarja. Lahko živita zelo daleč narazen ali pa čisto blizu. To ni pomembno. Ni pomembno niti, če se poznata ali ne, važno je samo védenje o njunem obstoju. KAKO OPLODITI ZAVEST IN KAJ SE OB TEM ZGODI JE TISTO, O ČEMER GOVORI MOJA ZGODBA. To je šele njen začetek.

Oploditev zavesti je posledica izkušnje komplementarnih, dopolnjujočih Celot.

Celota pa je abstraktna ali fizična izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije, ki v Stvarstvu obstajajo.

Celote so »spolne celice« zavesti, ki oplajajo zavest človeka z zavestjo njegovega komplementarja.

Cilj je človek Celota. To je človek, katerega zavest je oplojena z zavestjo njegovega komplementarja, ima vzpostavljenih deset življenjskih središč, ki se vsako polni s sebi pripadajočo elementarno energijo, ki v Stvarstvu obstajajo, in katerega zavest je razširjena čez celotno Stvarstvo.

Poudariti velja, da Človek Celota ni prepričanje, ampak je STANJE. Zato lahko postane Celota vsak, ne glede na narodnost, religioznost, izobrazbo, prepričanje, spolno usmerjenost ali barvo kože. Stanje Celote je edino stanje, v katerem smo si ljudje lahko ENAKOVREDNI. Je najširši možni skupni imenovalec človeštva. Izrazi se pa vedno popolnoma individualno in sicer skozi preseženost odnosov hierarhije, nasprotnosti, sorodnosti in komplementarnosti, ki vladajo med obstoječimi elementarnimi energijami, če jih uporabljamo posamezno, ločeno. To nenehno počne človeštvo in to nezavedno. Omenjeni odnosi so namreč edino, kar poznamo.

Šele ko človek postane popolnoma univerzalen (stanje Celote), se lahko izrazi njegova individualnost v vsem svojem potencialu.

Natančno o elementarnih energijah, o njihovih medsebojnih odnosih in o odnosih med njimi in človekom ter njegovo umeščenostjo v Stvarstvo pišem v knjigi »CELOTE: EVOLUCIJA ZAVESTI SKOZI CELOTE«.

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....