Domov Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

KAJ NUDITE?

Nudim vzpostavitev stanja Celote na dva načina:

  1. Abstrakten način: na daljavo oziroma brez dotika
  2. Fizičen način: preko telovadbe, telesnih gibov, ki jih imenujem »Celota giba«.

KAJ SO CELOTE?

Celote so abstraktne ali fizične izkušnje ali dogodki, ki vsebujejo vse elementarne energije, ki Stvarstvo tvorijo, razvijajo, spreminjajo in ohranjajo.

KAJ TO POMENI?

Izkušnja Celote pomeni, da imamo izkušnjo matrice vesolja ali Stvarstva, kar Celote so. Pride do razširitve naše zavesti na način, da se združi z njeno dopolnjujočo zavestjo našega komplementarnega partnerja. Ta združitev je oploditev zavesti. Oploditev zavesti pripelje človeka v STANJE CELOTE.

KAKŠNE SO POSLEDICE?

Posledica je sprememba pogojev bivanja. Gre za preseganje do sedaj vidnih in opaznih osnovnih vrst odnosov na ravni elementarnih energij: odnosov hierarhije, nasprotnosti, sorodnosti in komplementarnosti. Ker je vse energija, se bo to stanje preseženosti omenjenih odnosov počasi začelo izražati v naši resničnosti. To počasno spreminjanje resničnosti, ki odseva stanje oplojene zavesti je EVOLUCIJA ZAVESTI.

KAJ JE CILJ?

Cilj je izkusiti najboljšo varianto samega sebe, ki jo stanje Celote omogoča, in ki jo trenutna poškodovanost telesa, uma in čustev, dovoljuje. Vse kar je, je izraz stopnje evolucije zavesti. Dokler obstajajo v ljudeh, med ljudmi in v svetu odnosi hierarhije, nasprotnosti, sorodnosti in komplementarnosti, to kaže na nizko stopnjo evolucije zavesti, saj ti odnosi omogočajo trpljenje. S Celotami se spremenijo pogoji bivanja na način, da se pogoji, ki trpljenje omogočajo, dolgoročno presežejo. TO JE MOŽNA POT ČLOVEŠTVA. STOPANJE V BIVANJE KOT CELOTA.

JE MOŽNA VZPOSTAVITEV STANJA CELOTE TUDI PRI ŽIVALIH?

Je možna. A stanje Celote je pri živalih drugačno, manj obsežno, kot pri ljudeh. Največ, kar je možno pri živalih je vzpostavitev stanja Male Celote. To pomeni, da ima žival lahko vzpostavljenih največ osem življenjskih središč, ki se vsako polni s sebi pripadajočo elementarno energijo. Živali lahko uporabljajo samo notranjih osem elementarnih energij za razliko od človeka, ki jih lahko uporablja vseh deset.

  1. namen je isti: doživeti najboljšo različico same sebe skozi evolucijo zavesti z minimalnimi motnjami telesnega, čustvenega in umskega ravnovesja. S tem je dosežen in izpolnjen namen bivanja živali.

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....