Domov

Odnosi med komplementarnimi pari elementarnih energij

ODNOS HIERARHIJE MED KOMPLEMENTARNIMI PARI ELEMENTARNIH ENERGIJ 

Odnosi hierarhije so sledeči:

  1. »voda – zrak«

  2. »življenje – zemlja«

  3. »ogenj – les«

  4. »kamen – kovina«

ODNOS NASPROTNOSTI MED KOMPLEME NTARNIMI PARI ENERGIJ 

Odnos nasprotnosti je med naslednjima paroma elementov:

  1. »kamen – kovina« in »življenje – zemlja«

  2. »ogenj – les« in »voda – zrak«

ODNOS SORODNOSTI MED KOMPLEMENTARNIMI PARI ENERGIJ

Odnos sorodnosti je med naslednjima paroma elementov:

  1. »ogenj – les« in »življenje – zemlja«

  2. »kamen – kovina« in »voda – zrak«

ODNOS KOMPLEMENTARNOSTI MED KOMPLEMENTARNIMI PARI ENERGIJ

Odnos komplementarnosti je med naslednjima paroma elementov:

  1. »življenje – zemlja« in »voda – zrak«

  2. »kamen – kovina« in »ogenj – les«

Odnos komplementarnosti omogoča nadaljnjo oploditev med komplementarnimi pari elementarnih energij. Tako dobimo dve komplementarni skupini elementarnih energij, med katerima ni več odnosa nasprotnosti in sorodnosti. Sta PRESEŽENA. Med komplementarnima skupinama elementov obstaja samo še odnos hierarhije in komplementanrosti.

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....