Domov

Umeščanje Celot v primerjavi z prevladujočim pogledom na svet

Naša civilizacija išče odgovore o delovanju Stvarstva v razstavljanju nečesa na njegove dele, gradnike, in te dele razstavlja v še manjše enote. V tem išče tisto, kar človeku manjka do popolnosti. Človeško telo se razstavlja na celične in molekularne strukture, da se vidi, ali je zdrav ali ne, ter kaj mu manjka. Znanstveniki iščejo božji delec z razstavljanjem atomov na njegove vedno manjše dele. Posamezne veje znanosti so specializirane na zelo ozka področja. Rastline zdravijo posamezne bolezni, ene so dobre za to, druge za drugo. V njih se išče tiste spojine, ki so aktivne učinkovine in delajo rastlino zdravilno. Tudi pri telesni vadbi so vaje natančno definirane, katere krepijo katero mišico ali mišično skupino. Znanost je zelo uspešna pri ugotavljanju, kako delujejo posamezni deli, kar je zelo pomembno in prinaša skokovit napredek na materialni ravni. Evolucija znanosti, tehnologije in gospodarstva pa za uravnoteženo delovanje potrebuje protiutež: evolucijo zavesti človeka. Potrebuje védenje o Celoti.

Pristop skozi Celote je hkrati dopolnjujoč obstoječemu pristopu razgradnje vsega na manjše dele, hkrati pa je tudi popolnoma drugačen temu načinu dojemanja sveta in vsega, kar je v njem. Celote človeka ne obravnavajo kot samozadostnega, ampak kot zavest, ki se udejanja po svojem enkratnem programu. Človeka ne razgrajuje na osnovne dele, ampak združuje, oplaja njegovo zavest z zavestjo njegovega komplementarnega partnerja, dokler popolnoma oplojene zavesti ne izrazijo univerzalne strukture Stvarstva. Bodimo pozorni na besedno vez: vest – zavest – samozavest. Vest je lahko slaba ali čista, zavest pa je, kot že sama beseda nakazuje, nekaj, kar je za vestjo, izza nje. Beseda samozavest izraža globoko bistvo človeka. Človek je namreč samo zavest, samo to in nič drugega, ki se udejanja. Samo-zavest. Človek, ki dojame, da je samo zavest, ki se udejanja, je SAMOZAVESTEN. Mi trenutno ta izraz uporabljamo bolj v pomenu samo-pomembnosti, samo-sposobnosti. Ko si samo pomemben in nič drugega, si uspešen. Ko si samo sposoben in nič drugega, si nekaj vreden. Celote pa postavljajo zavest na prvo, primarno in univerzalno mesto, iz katere vse izhaja. Oplajajo jo z drugimi zavestmi, ki so z njo v odnosu komplementarnosti v Celoto: v stanje, ko se zavest razprostira v vse, kar je.

Pri uporabi Celot se ni potrebno spraševati, za kaj so dobre, katere bolezni lajšajo, zdravijo, katere organe krepijo, na katera čustva vplivajo. Celote delujejo neposredno na zavest. Zavest pa je komandna plošča telesa, čustev in uma, če je oplojena, združena s svojo dopolnjujočo zavestjo. S tem, ko neposredno delujemo na zavest, ta vpliva na um, čustva in telo v celoti.

V CELOTI SO PRESEŽENI VSI DO SEDAJ ZNANI ODNOSI: ODNOS HIERARHIJE, NASPROTNOSTI, SORODNOSTI IN KOMPLEMENTARNOSTI. ZATO CELOTE NISO V NASPROTJU Z NIČEMER IN ISTOČASNO PODPORA VSEMU.

Celota je izkušnja, ki vsebuje vse elementarne energije

Ne spreglejte

11 May

Naš vsakdan je poln dejavnosti, opravil, pripadnosti, angažiranosti, odnosov …, ki nam zapolnjujejo velik del našega časa. Vemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni, kaj nam škoduje in kaj ne. Vseeno pa...

03 May

Število 1 se v osnovnih matematičnih funkcijah vede drugače kot druga števila. Na podlagi tega sem poskušal potegniti vzporednice z bivanjem in matematično zapisati formulo Celote oz....